FAQ

Heb je nog vragen na het lezen van onze website? Hier vind je waarschijnlijk het antwoord terug.

Er is geen Centrale in mijn buurt. Wat moet ik dan doen?

Neem contact met ons op (contact pagina). Wij nemen contact op met het lokaal bestuur om te bespreken of ze een Mobitwin Centrale willen opstarten. In tussentijd kan je misschien wel bij een naburige Centrale terecht.

Ik voldoe niet aan de financiële voorwaarde om Mobitwin lid te worden. Kan ik bij een andere organisatie terecht?

Neem eens contact op met uw lokaal bestuur of uw mutualiteit. In veel gevallen bieden deze ook vervoersmogelijkheden aan. Ook het flexvervoer van De Lijn kan u eventueel uit de nood helpen. Neem zeker eens een kijkje op de Hoppin website.

Is mijn begeleider ook verzekerd?

In principe mag zowel de vrijwilliger als het lid meenemen wie hij/zij wil, als er maar voldoende plaats is en het lid een degelijke zitplaats heeft. Dit moet wel tijdig geregeld worden zodat de vrijwilliger niet voor verrassingen komt te staan.

Qua verzekering is de begeleider niet voor dezelfde zaken verzekerd als het lid en de vrijwilliger. Onze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de schade die een lid/vrijwilliger toebrengt aan derden tijdens het in- en uitstappen en tijdens de rit. Een begeleider is hiervoor niet via onze verzekering verzekerd, maar wel via zijn/haar eigen Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekering. 

Kunnen minderjarigen, zonder begeleider, via Mobitwin vervoerd worden?

Een minderjarige kan lid bij Mobitwin worden en zonder begeleider gevoerd worden. Deze situaties worden echter wel eerst met de vrijwilligers besproken, omdat zij zelf mogen kiezen of ze dit wel of niet willen doen.

Welke taken mag een vrijwilliger wel en niet doen?

Als vrijwillig chauffeur is je hoofdtaak het voeren van mensen van punt A naar B (en terug). Soms wordt er gevraagd om mee in de supermarkt te gaan en de boodschappen daarna in- en uit te laden. Als vrijwilliger kies je zelf of je dit soort taken en ritten wilt doen of niet.

Moet ik als vrijwilliger mijn kilometer- en wachtvergoeding ingeven bij mijn belastingaangifte?

Neen, dit moet je niet doen. De kilometervergoeding is een onkostenvergoeding waar geen maximum opstaat. Voor de wachtvergoeding mag je het maximum van €1659,29 per jaar niet overschrijden. Dit bedrag geldt voor al het vrijwilligerswerk dat je doet. Ga je over dit plafond, dan moet je die kosten wel ingeven in je belastingaangifte.

Hoeveel vrijwillige chauffeurs heb ik nodig voor ik een centrale kan opstarten?

In feite hangt dit af van het aantal leden. Als men reeds op voorhand weet (door een behoeftenonderzoek bijvoorbeeld) dat er heel veel leden zullen zijn, zal men best eerst proberen zo veel mogelijk chauffeurs te rekruteren. Zoniet zullen een aantal mensen niet geholpen kunnen worden. Omgekeerd moet men ook opletten dat er niet te veel chauffeurs zijn voor te weinig leden, want als chauffeurs een hele tijd niets kunnen doen voor de Centrale, voelen zij zich niet meer voldoende betrokken bij de zaken en gaan ze misschien afhaken. 

Normaal gezien is een vijftal chauffeurs voldoende voor een kleine gemeente, in grotere steden zal men uiteraard meer chauffeurs nodig hebben.

Kan ik een vrijwilliger weigeren?

Wanneer er een gegronde reden is om een chauffeur niet te laten rijden, en dit voldoende bewezen is, kan men deze persoon weigeren (bijvoorbeeld wegens dronkenschap, niet nakomen van afspraken,..). Wanneer een chauffeur gewoon niet erg geschikt lijkt voor Mobitwin, kan men dit oplossen door hem of haar minder en kortere ritten te geven.

Drie redenen voor weigering die vaak aangehaald worden, zijn:

  • Leeftijd: Er is geen maximumleeftijd voor vrijwilligers. Ook hier is het dus aangewezen om naar de input van de leden te luisteren.
  • Gezondheid: Als Centrale moet je geen gezondheidsattest vragen. Je mag dit echter wel doen, maar wij raden aan om dit voor alle vrijwilligers te doen, zodat niet één iemand geviseerd wordt.
  • Bewijs van goed gedrag/zeden: Als Centrale moet je geen gezondheidsattest vragen. Je mag dit echter wel doen, maar wij raden aan om dit voor alle vrijwilligers te doen, zodat niet één iemand geviseerd wordt.